Zamisel projekta

Priznavanje in potrjevanje kompetenc, pridobljenih v neformalnih ali priložnostnih okoljih, je danes eden najpomembnejših izzivov na področju izobraževanja in usposabljanja.

Enega najmočnejših kontekstov neformalnega učenja predstavlja sektor prostovoljstva, kjer imajo mladi iz vseh izobrazbenih, kulturnih in družbenih okolij priložnost, da izkusijo različne zahtevne situacije, pri tem pa uporabijo svoje spretnosti in pridobijo veliko izkušenj in novih kompetenc. Večina teh novih znanj lahko prostovoljcem koristi na drugih področjih njihovega življenja, na primer na poklicni poti.

Prostovoljstvo ni le priložnost za družbeno aktivnost in pripadnost civilni družbi, temveč tudi način za pridobivanje spretnosti in kompetenc. Prostovoljstvo je lahko naravno učno okolje, zlasti za tiste, ki so izpadli iz formalnega izobraževalnega sektorja ali se težko vrnejo na trg dela. Pomembno je povečati motivacijo ranljivih ciljnih skupin, kot so NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo), da pristopijo k prostovoljstvu tudi kot način za ponovno vključitev v družbeno življenje.

Zato je za izboljšanje njihovih možnosti, če se odločijo za ponovni vstop na trg dela, nujno, da se te kompetence ustrezno potrdijo. Namen projekta je zagotoviti pregled projektov, pobud in metod za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja. S priznavanjem bi lahko prostovoljce spodbudili, da se vključijo v dodatne učne dejavnosti, lahko pa bi tudi olajšali ali izboljšali njihove zaposlitvene možnosti.

Za dosego tega splošnega cilja bodo specifični cilji naslednji:

  • Vzpostaviti e-platformo z interaktivno podatkovno bazo, ki omogoča dostop do pobud in učnega informacijskega gradiva, ki je bilo ugotovljeno in zbrano med projektom, zlasti v zvezi z uspešnimi modeli in koncepti najboljših praks za potrjevanje ključnih
  • Pripraviti “Katalog za priznavanje kompetenc, pridobljenih s prostovoljnim delom”, ki bo vseboval pregled trenutnega stanja posebnega projektnega okolja v državah partnericah, ter predstaviti in predstaviti pobude, projekte in gradiva v angleščini in z