Partneri

Partnerstvo tvoria štyri európske organizácie, iniciatívy a inštitúty, ktoré boli vybrané pre tento projekt na základe potrieb a zhodných schopností, ktoré boli identifikované ako kľúčové pre úspešnú realizáciu projektu a dosiahnutie vysokokvalitných výsledkov.

Koordinátor projektu

E-C-C Association for Interdisciplinary Consulting and Education
Education-Culture-Citizenship
Dr. Wolfgang Eisenreich, President
Kreuttal 6
A-2112 Würnitz, Austria
E-Mail: office@e-c-c.at
Web: e-c-c.at

E-C-C je neziskové združenie pre interdisciplinárny výskum, poradenstvo a vzdelávanie. E-C-C spolupracuje s približne 20 odborníkmi, lektormi a školiteľmi, ktorí pokrývajú ich pracovné oblasti, najmä riadenie a koordináciu vedeckej spolupráce a vzdelávacích projektov v rámci európskych výskumných a vzdelávacích programov. E-C-C je registrovaným členom rôznych európskych výskumných organizácií, napr. v Európskej vzdelávacej dedine (CEDEFOP), Euroscience a Európskej asociácii poskytovateľov odborného vzdelávania, ako aj v Stredomorskej migračnej sieti.

Partneri projektu

ALDAIMA
Asociación andaluza de apoyo a la infancia – ALDAIMA
Mrs. Karima El Harchi Biro, Chairman of the Board
C/Recogidas nº 24, portal B 2ºB
18002 Granada, Spain
E-Mail: karimaelharchi@aldaima.org
Web: aldaima.org

Združenie Aldaima vzniklo v roku 1998 s cieľom chrániť a podporovať práva zraniteľných detí, dospievajúcich a mladých ľudí. Päť prioritných kľúčových činností združenia Aldaima je: Umiestnenie do náhradnej rodinnej starostlivosti; nepretržité odborné vzdelávanie dospelých (pre štátnych zamestnancov zo sociálneho a zdravotníckeho sektora) a vzdelávacie semináre; program voľného času a participácie; sociálne a odborné začlenenie dospievajúcich a mladých ľudí ohrozených vylúčením; výskum v oblasti rodovej rovnosti, detstva a rodiny.

QUALED
Non-profit association for qualification and education
Mr. Ivan Toser, President
Tulská 1
01008 Žilina, Slovakia
E-Mail: office@qualed.net
Web: qualed.net

Nezisková organizácia QUALED sa zaoberá vzdelávaním širokého spektra skupín ľudí. Podľa ich názoru nie je školský systém na Slovensku ani efektívny, ani komplexný, preto sa snažia obohatiť vzdelávací systém o jeho praktickú podobu. Okrem toho by QUALED chcel prekonať názor verejnosti o tom, že proces učenia a získavania kvalifikácie je príliš bolestivý, nepraktický a povinný. Vďaka QUALED-u sa učenie stáva dobrovoľným, zaujímavým, príjemným a využiteľným.

ZAVOD GEA
Mrs. Sonja Bercko Eisenreich, Director
Presernova 8
3320 Velenje, Slovenia
E-Mail: sonja.bercko@eu-integra.eu
Web: zavodgea.com

GEA je osobitný model sociálneho podnikania, ktorý zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. Ich poslaním je poskytovanie zdravých potravín pre komunitu, pričom kombinujú najnovšie poznatky z oblasti vied o výžive, biológie a kognitívnych vied. To slúži ako základ pre učiacu sa komunitu” a pre vzdelávanie v oblasti výživy a všeobecného zdravia. “