Výstupy

Hmatateľnými výstupmi projektu sú katalóg, databáza, interaktívne komunikačné fórum a blog. Ich implementácia bola stanovená na rôzne míľniky počas trvania projektu. Zatiaľ čo niektoré výstupy už boli realizované, iné si budú vyžadovať väčšiu pozornosť, a preto sa uskutočnia v druhej polovici projektu.

  • Prvým výstupom, ktorý bol vytvorený, bol blog. Bol zavedený v júni 2021 a bude pravidelne informovať o relevantných témach.
  • Druhým výstupom budú zvukové súbory v angličtine a nemčine, ktoré budú informovať o najdôležitejšom vývoji v oblasti uznávania kompetencií a zručností.
  • Tretím výstupom bude e-platforma. Bude podporovať prístup k iniciatívam, materiálom a projektom, ktoré možno považovať za “príklady dobrej praxe”. Informácie o nových vstupoch do databázy e-platformy budú vždy zverejnené aj v rámci blogu, preto sa nezabudnite prihlásiť na odber nášho blogu.
  • Posledným výstupom bude “Katalóg pre uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva“. Poskytne prehľad o súčasnej situácii v konkrétnom projektovom prostredí v krajinách partnerov a predstaví iniciatívy, projekty a materiály.